Huisregels

Afspraken & behandelingen

 1. Om altijd voldoende tijd voor iedere patiënt te hebben, werken wij met behandelingen op afspraak. Heeft u geen afspraak, maar wilt u wel meteen behandeld worden? Dan is de kans aanwezig dat wij u moeten teleurstellen en dat willen wij graag voorkomen.
 2. In geval van een pijn- of spoedklacht vragen wij u zo spoedig mogelijk ‘s-ochtends te bellen. Als u voor 10uur belt kunt u eigenlijk altijd dezelfde dag nog terecht bij ons. Dit geld alleen voor patiënten die al bij ons ingeschreven staan.
 3. Er wordt van u verwacht dat u in het Nederlands of Engels kunt communiceren. Kunt u dit niet, dan is het uw verantwoordelijkheid om een tolk mee te nemen. Wij werken niet met een tolk via een telefoon. Tijdens een behandeling willen wij kunnen communiceren over het verloop.
 4. Vanwege de volle agenda’s, kunt u bij de mondhygiëniste en voor orthodontische behandelingen alleen terecht als u al patiënt bij ons bent.
 5. Er wordt van u verwacht dat u uw afspraken nakomt. Indien dit niet lukt verzoeken wij u dit tenminste 24 uur van te voren, binnen onze werktijden, door te geven. Zo niet dan zijn wij genoodzaakt kosten van de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

1e keer niet nakomen van een controle of afspraak € 0,-
2e keer niet nakomen van een controle € 25,-
2e keer niet nakomen van een afspraak €2,- per geplande behandel minuut
3e en 4e  keer niet nakomen van een afspraak  €3,- per geplande behandel minuut.

Gedragregels

 1. Binnen onze tandartspraktijk gaan wij respectvol met elkaar om. Discriminatie is niet toegestaan. Als patiënt en bezoeker mag u erop rekenen dat u door onze medewerkers correct wordt behandeld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.
 2. Het is verboden te roken binnen onze tandartspraktijk en bijbehorende gebouwen. Dit geldt ook voor het roken van elektronische sigaretten.
 3. Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen naar onze tandartspraktijk. Uitzondering hierop is een hulphond.
 4. Wilt u een foto, film of geluidsopname maken van de behandeling, de medewerkers en/of de patiënten? Dit mag alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gevraagd én gekregen van de betrokkene(n). Wij vragen u de privacy van patiënten en de medewerkers te respecteren, ook op sociale media.
 5. Wij verzoeken u om zelf over uw eigendommen te waken. Onze tandartspraktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.
 6. Deze gedragsregels gelden zowel in onze tandartspraktijk als op het gehele terrein van onze tandartspraktijk, inclusief het parkeerterrein. Het overtreden van de regels of het niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot onze tandartspraktijk.

Tot slot: We zijn erg blij met suggesties, ideeën, op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken.